HomeTin Tức

Những khó khăn pháp lý khi xử lý nợ xấu

Những khó khăn pháp lý khi xử lý nợ xấu
Like Tweet Pin it Share Share Email
5 (100%) 2 votes

Thời gian qua, các Ngân hàng Nhà nước đã tổng hợp những vướng mắc, vấn đề gặp khó khăn về pháp lý trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm, xử lý nợ xấu của công ty quản lý tài sản những tổ chức tài chính việt Nam (viết tắt là VAMC) và những tổ chức tín dụng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, những yếu tố được nêu trong báo cáo là một trong những lý do cốt yếu khiến cho nợ xấu vẫn tồn đọng mà chưa thể xử lý triệt để, dù đã trải qua 5 năm triển khai đề án xử lý nợ xấu, dù có hàng loạt văn bản pháp lý vừa có hiệu lực, sửa đổi hoặc bổ sung. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho quý vị độc giả biết rõ một số khó khăn nổi bật mà hệ thống ngân hàng thương mại chờ tháo gỡ vướng mắc để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ và kết quả xử lý nợ xấu.

Đầu tiên là về quyền thu giữ tài sản

Bộ luật dân sự 2015 đã bỏ quyền thu giữ tài sản bảo đảm, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. Theo ngân hàng Nhà nước, điều này sẽ gây khó khăn rất lớn tới quyền xử lý tài sản bảo đảm của VAMC và tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng khác.xu-ly-no-xau

Bài toán xử lý nợ xấu

Nguyên nhân mà VAMC cũng như các tổ chức tín dụng không thể chủ động thu giữ nếu như không có sự đồng thuận của các chủ tài sản, có nhiều trường hợp cố tình chống đối, thậm chí tạo ra những tranh chấp khác liên quan đến tài sản bảo đảm để khởi kiện ra tòa nhằm kéo dài thời gian xử lý. VAMC hoặc tổ chức tín dụng sẽ phải chờ bản án của tòa án, tạo tâm lý chây ỳ trả nợ của bên có nghĩa vụ, tạo sức ép lên cho những cơ quan xét xử. 
Chính vì vậy, thời gian xử lý tài sản bảo đảm sẽ bị kéo dài, gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động xử lý nợ xấu. Bên cạnh đó, quyền thu giữ tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng đã được thực hiện từ hơn 10 năm qua theo quy định tại Nghị định 163/2006/NĐ-CP về đàm phán bảo đảm.

Vậy nên, các Ngân hàng Nhà nước cho rằng, để đảm bảo tiến độ xử lý nợ xấu cũng như quyền thu giữ tài sản bảo đảm của VAMC hoặc tổ chức tài chính như quy định hiện hành, việc tiếp tục cho phép họ thực hành quyền thu giữ tài sản bảo đảm là cần thiết và thích hợp.

Tiếp đó là quyền về nhận tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Trong thời gian VAMC xử lý nợ, bên đi vay đồng ý bổ sung thêm tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhưng theo những quy định của Luật đất đai 2013, VAMC không được nhận thế chấp quyền sử dụng đất.

Đồng thời, lúc VAMC bán lại khoản nợ xấu đã mua cho bên mua nợ là các cá nhân, doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng thì các cá nhân, doanh nghiệp này cũng không được nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai.xu-ly-no-xau

Chính những lý do đó, VAMC sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể bán những khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

Ba là về quyền xử lý tài sản bảo đảm là các dự án, công trình bất động sản

xu-ly-no-xau
Nhóm nợ xấu ngân hàng

Khi xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản, việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng Dự án bất động sản theo quy định trong Luật kinh doanh bất động sản 2014, theo Ngân hàng Nhà nước là không khả thi bởi: luật pháp cho phép thế chấp/nhận thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (bao gồm cả các dự án bất động sản). Bởi thế, trong trường hợp không trả được nợ, VAMC phải có quyền xử lý tài sản bảo đảm.

Hiện nay, hầu hết các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản hoặc tài sản hình thành trong tương lai là các dự án bất động sản chưa hình thành “công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt” hoặc chủ đầu tư chưa có đủ giấy chứng nhận “quyền tiêu sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng”.

 Những dự là tài sản bảo đảm về cơ bản đều đã được phân tích, đánh giá về tính hiệu quả, tiềm năng và đều nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Việc chuyển nhượng được các tài sản bảo đảm này sẽ góp phần đem lại hiệu quả cho nền kinh tế bên cạnh việc xử lý nợ xấu của VAMC.

Xem thêm:

Vay vốn ngân hàng không cần thế chấp

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *