Bí kíp giúp bạn xóa nhóm nợ xấu, tín dụng xấu
Những lúc bạn muốn mở thẻ tín dụng, vay tín chấp hay những hình thức vay vốn khác tại các ngân hàng hoặc công ty hỗ trợ tài chính tư nhân thì họ sẽ kiểm tra lịch sử tín dụng của bạn để xem bạn có lịch sử nợ xấu hay không. Vì thế, lịch sử vay vốn là rất quan trọng với người đi vay, đây là yếu tố quyết… (0 comment)

Nợ xấu là gì? Cách vay tiền khi có nợ xấu
Nợ xấu hay nợ khó đòi là các khoản nợ dưới chuẩn, có thể quá hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ. Ở Việt Nam, ngân hàng nhà nước có một hệ thống để kiểm tra tình hình nợ xấu của người dùng đó… (0 comment)