Một số thông tin cơ bản về thẻ tín dụng ngân hàng mà bạn cần nắm rõ
Thẻ tín dụng ngân hàng là gì? Thẻ tín dụng ngân hàng là chiếc thẻ cho phép chủ thẻ vay tiền từ ngân hàng có hạn mức tín dụng cho phép để thực hiện các giao dịch khi mua sắm. Khi tiêu dùng thẻ tín dụng, chỉ cần chủ thẻ thanh toán đúng thời gian quy định (thông thường là 45 ngày) sẽ không bị tính thêm các khoản phí nào cho thẻ. Tuy nhiên, nếu sau thời hạn quy định này, ngân hàng sẽ… (0 comment)